An toàn hay không an toàn?

    An toàn hay không an toàn?

    Sau vụ cháy công ty Rạng Đông, UBND phường Hạ Đình đã ra thông báo kịp thời về ô nhiễm hóa chất nhưng đã bị UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) yêu cầu thu hồi.

    Trạm Hoạt Hình 08/09/2019