Ta đã thấy gì sau cơn mưa?

  Ta đã thấy gì sau cơn mưa?

  Đám trẻ con thành phố nào giờ có biết tắm sông. Biển nước mênh mông, khu phố trở thành dòng sông quê đen thui đặc quánh. Chúng ùa ra đường nhảy xuống "sông", bơi như có hề có cuộc... mưa rơi.

  Đời Cười 14/06/2020
  Phân loại rác có cũng như không

   Phân loại rác có cũng như không

   Nhân danh bảo vệ môi trường để nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng chiêu trò gian dối khi phân loại rác. Có nơi "đầu vào" thùng rác được chia thành chục loại, nhưng "đầu ra" chỉ là một bịch rác trộn chung các loại với nhau.

   Biếm Họa 24/09/2019