Cái quạt trần nhà thằng Tí

    Cái quạt trần nhà thằng Tí

    Mùa hè tiền điện tăng chóng mặt do xài máy lạnh nhiều. Nhà thằng Tí thì vẫn trung thành với quạt trần, tuy không mát bằng máy lạnh nhưng gió quạt "thuận tự nhiên" hơn.

    Truyện Tranh 21/06/2021