Bậc thầy quăng chài

    Bậc thầy quăng chài

    Người đàn ông đứng cách dòng nước khoảng 3m trình diễn màn quăng chài khiến nhiều người xem trầm trồ.

    Video 07/02/2022