Quan ăn đất, không quen ăn... đá

    Quan ăn đất, không quen ăn... đá

    Ở ngoài quan có quá trời đất mặt tiền, vô đây toàn nhà liền kề xây bằng... đá. Tranh biếm họa của Viiip trên bìa 4 Tuổi Trẻ Cười phát hành sáng nay 1-11-2022.

    Biếm Họa 01/11/2022