Video

Pitbull bị cậu mực dằn mặt không dám ăn

Video

Đăng lúc 08:54 11-06-2022

"Mày ăn thử coi! Tới số với tao liền á", cậu mực said.

CHUYÊN MỤC