Phúc XO - Thật thật giả giả

    Phúc XO - Thật thật giả giả

    Theo lời khai, Phúc XO thú nhận đeo toàn vàng giả nhằm phô trương bản thân, quảng cáo cho việc kinh doanh. Cùng xem chùm tranh hài hước về sự "nổ" của anh ta.

    Biếm Họa 25/04/2019