Hậu trường quay phim Avatar

    Hậu trường quay phim Avatar

    "Đúng là diễn viên Hollywood có khác, phải diễn như thật trong khi trước mặt không có gì cầm nắm", một người dùng trầm trồ khi xem cảnh hậu trường quay phim Avatar.

    Video 11/01/2023