Tôi đi xem 'phim người lớn' T18

    Tôi đi xem 'phim người lớn' T18

    Từ ngày 20-5, phim ảnh tại Việt Nam phải dán nhãn theo 6 phân loại phù hợp với đối tượng người xem. Chỉ những ai đủ 18 tuổi mới được xem "phim người lớn" T18.

    Biếm Họa 01/05/2023