Video

Pha đánh bida lỗ đen đủi nhất quả đất

Video

Đăng lúc 09:00 31-03-2022

Cơ thủ Naoyuki Oi ngắm đưa bi số 6 vào lỗ 10 nhưng không ngờ bi cái lại bị đá xuống lỗ một cách khó tin.

CHUYÊN MỤC