Video

Ông lão thả lưới bị ngan đánh vì không nhường con cá

Video

Đăng lúc 15:50 09-08-2021

Thấy ông lão thả lưới được con cá, chú ngan bơi đến xin không được nổi khùng bay lên đánh.

CHUYÊN MỤC