Y bác sĩ òa khóc khi bệnh nhân cuối cùng âm tính với Covid-19 tại Bình Thuận

    Y bác sĩ òa khóc khi bệnh nhân cuối cùng âm tính với Covid-19 tại Bình Thuận

    Sau khi nghe thông báo bệnh nhân 36 là bệnh nhân cuối cùng trong 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bình Thuận đã âm tính lần 1, tập thể y bác sĩ khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã òa khóc vì vui mừng. Ngoài 7 bệnh nhân đã khỏi bệnh, hai bệnh nhân còn lại ở Bình Thuận đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

    Video 06/04/2020