Hướng dẫn sử dụng đường ống nước Sông Đà

    Hướng dẫn sử dụng đường ống nước Sông Đà

    Hôm qua, đường ống nước sạch Sông Đà lại bị vỡ lần thứ X (thứ bao nhiêu không ai còn nhớ), khiến 280.000 hộ dân ở Hà Nội bị dừng cấp nước. Có lẽ cần phải ban hành một quy chuẩn sử dụng cho loại đường ống "bánh tráng" này.

    Đời Cười 21/11/2019