Đói có 'chiến thuật'

    Đói có 'chiến thuật'

    Tết nào cũng sợ mập, Tết nào cũng lên ký, bởi đồ ăn ngày Tết quá hấp dẫn. Chi bằng ta giảm cân trước để lúc đó ăn thả cửa không cần kiêng khem gì nữa.

    Truyện Tranh 01/01/2021