Mỗi ngày ngân sách mất một chiếc Camry vì dự án trùm mền!

    Mỗi ngày ngân sách mất một chiếc Camry vì dự án trùm mền!

    Thảo luận tại tổ Quốc hội về kinh tế - xã hội, đại biểu Thuận Hữu (Hải Phòng) nói hàng loạt dự án "trùm mền" như nhiệt điện Thái Bình cứ mỗi ngày trôi qua lại mất một "con" Toyota Camry, gang thép Thái Nguyên cũng thế. Và ông cho rằng, nhức nhối nhất, một điển hình được gọi là "kỳ tích thế giới" chính là dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.

    Biếm Họa 09/06/2020