Cầu thang 'ma ám'

    Cầu thang 'ma ám'

    Các nhân viên lần lượt từ người này đến người khác cứ đi đến chiếu nghỉ của cầu thang là bị 'vồ ếch'.

    Video 15/04/2022