Biếm họa

THỎ BẢY MÀU

Ngày tham gia

01/04/2022

Khu vực hoạt động

2

Bài viết

Rất giống với hình ảnh của chú Thỏ bảy màu đã quen thuộc với nhiều bạn trẻ vài ngày qua, chủ nhân của nó cũng có tính cách vô cùng vui nhộn và thích tếu táo. Thái Ngọc rất thích nói đùa và biế...