JavaScript is off. Please enable to view full site.

Look

Tự cách ly với đời thực Nhiều người phải nhờ xã hội ảo giải khuây khi cách ly xã hội thật, nếu không thì buồn chết mất.

Lâu lâu Robinson mới trở về thăm đất liền một lần Mà không phải về chơi, Robinson có việc nên mới phải hạ cố vào đất liền

Không giờ rồi, về nhà thôi Lọ Lem! Không biết có chuyện hệ trọng gì mà Cinderella chạy rớt cả khẩu trang khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm...

Trong vòng 15 ngày tới, tất cả chúng ta đều có thể là siêu anh hùng Kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020, Việt Nam sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn quốc. Trong thời gian đó, mọi người đều có thể trở thành siêu anh hùng thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt ý thức cộng đồng.

Thằng bạn thân bị bồ đá? Chắc nó bị bồ đá nên kêu mình tới quán cà phê tâm sự đây, chạy ra an ủi nó xíu...