Biếm họa

Cấp

Cấp "bò lết" cho dân nghèo làm giống

Xã Kông Htok (huyện Chư Sê, Gia Lai) cấp 20 con bò theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cho người nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, ngay sau khi bàn giao, có nhiều con bò nằm vật xuống khiến người dân không thể đưa về nhà.

07/12/2019
Nỗi niềm xe công

Nỗi niềm xe công

Sao sếp cứ bắt em chở sếp đi đám tiệc với đưa rước người nhà không vậy?

05/11/2019