Biếm họa

LÊ ĐỨC PHÚ QUANG

Ngày tham gia

05/03/2023

Khu vực hoạt động

3

Bài viết

cộng tác viên biếm họa Tuổi Trẻ Cười