Biếm họa

Lê Bích Bụng Phệ: Mùa giải cứu

Lê Bích Bụng Phệ: Mùa giải cứu

Một năm có 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông và mùa giải cứu. Trong khi đó lại có những thứ qua bao nhiêu mùa không ai giải cứu...

10/03/2020