Biếm họa

Tạm biệt những tháng ngày online

Tạm biệt những tháng ngày online

Cuối cùng điều ước của tôi cũng trở thành hiện thực. Tạm biệt nhé những tháng ngày làm việc online "trên sơ-mi dưới quần đùi"...

02/03/2021
KPI của ông già Noel năm 2020

KPI của ông già Noel năm 2020

Tại sao ông già Noel với một núi công việc mà luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, còn tôi thì không?

19/12/2020