Biếm họa

Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

Xã hội đảo lộn, drama ngập tràn

Dịch giã làm cho xã hội lâm vào cảnh "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Gới celeb thì đi buôn coin, chuyên gia coin thì đi buôn đất... chẳng ai quan tâm đến chuyên môn của mình

08/06/2021
Những quyết định đổi đời

Những quyết định đổi đời

Có nhiều bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của bạn, trong đó có bước ngoặt xảy ra nhờ vào quyết nhanh chóng và quyết đoán.

22/05/2021
Tạm biệt những tháng ngày online

Tạm biệt những tháng ngày online

Cuối cùng điều ước của tôi cũng trở thành hiện thực. Tạm biệt nhé những tháng ngày làm việc online "trên sơ-mi dưới quần đùi"...

02/03/2021
KPI của ông già Noel năm 2020

KPI của ông già Noel năm 2020

Tại sao ông già Noel với một núi công việc mà luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, còn tôi thì không?

19/12/2020