Biếm họa

Những nghi thức chào hỏi mới sẽ lên ngôi năm 2020

Những nghi thức chào hỏi mới sẽ lên ngôi năm 2020

Một số nguyên thủ trên thế giới đã bắt đầu áp dụng nghi thức chào hỏi "không chạm" để tránh lây lan Covid, ví dụ như chắp tay kiểu Ấn Độ. Tuy nhiên, nếu bạn không phải một người làm ngoại giao thì hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo cho mình một kiểu chào ngầu hơn...

14/03/2020