Biếm họa

ĐỖ MINH TUẤN

Ngày tham gia

27/04/2023

Khu vực hoạt động

113

Bài viết

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn - tham gia vẽ tranh biếm họa