Biếm họa

BÙI THANH TÂM

Ngày tham gia

01/01/0001

Khu vực hoạt động

16

Bài viết

cộng tác viên biếm họa Tuổi Trẻ Cười