Thơ con cóc chống con vít

  Thơ con cóc chống con vít

  Biện pháp phòng dịch mới được phát hiện: Người người, nhà nhà làm thơ con cóc, đọc to lên cho lũ cô-vít lên tăng xông chết hết!

  Biếm Họa 28/03/2020
  Nhà cây độc đáo ở Malaysia

   Nhà cây độc đáo ở Malaysia

   Thay vì chặt cây lấy gỗ xây nhà, một nhà thơ ở Malaysia thu nhặt các cành cây rơi rụng trong rừng và đem về tạo hình. Sau hơn một năm, tác phẩm độc đáo của ông đã gần như hoàn tất. Nguồn: SCMP

   Video 30/11/2019