Nhà ở xã hội: Nước chảy chỗ trũng

  Nhà ở xã hội: Nước chảy chỗ trũng

  Dư luận cho rằng cần có sự thay đổi về chính sách để tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, đồng thời có biện pháp ngăn chặn người có thu nhập cao tranh mua nhà ở xã hội với người có thu nhập thấp.

  Biếm Họa 05/08/2023
  Trào lưu mới của quan chức: Trả chức không trả nhà

   Trào lưu mới của quan chức: Trả chức không trả nhà

   Theo Bộ Xây dựng, hiện tại có 12 quan chức đã nghỉ hưu nhưng không chịu trả lại nhà công vụ tại khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đáng lưu ý thông báo đòi nhà đã được gửi tới 12 cựu quan chức này từ 2 đến 3 lần nhưng họ vẫn chưa chịu trả lại nhà công vụ.

   Biếm Họa 21/04/2020