Thanh niên bỏ rơi bạn gái trong nhà ma

    Thanh niên bỏ rơi bạn gái trong nhà ma

    'Nhớ lại hồi đi 9 tầng địa ngục với vợ bị ma dí. Hoảng quá, tui đẩy vợ ra sau rồi chạy thục mạng. Khi về nhà bị bà vợ chửi te tua', một người xem hài hước chia sẻ.

    Video 15/05/2024