Không sinh ra ở vạch đích thì đã sao?

    Không sinh ra ở vạch đích thì đã sao?

    Sẽ có nhiều thiệt thòi nếu bạn không "sinh ra ở vạch đích". Chặng đường từ "vạch xuất phát" đến "vạch đích" tuy có nhiều chông gai nhưng bạn hoàn toàn có thể biến nó thành một chặng đua đầy hào hứng.

    Biếm Họa 09/09/2020