Giành mua nhà ở xã hội với người thu nhập thấp

    Giành mua nhà ở xã hội với người thu nhập thấp

    Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra dự án nhà ở xã hội theo đó có 80 trường hợp mua nhà không đúng đối tượng. Một nửa trong số đó chịu thuế thu nhập cá nhân cũng được mua nhà vốn chỉ dành cho người thu nhập thấp.

    Biếm Họa 07/01/2020