Nhà ở xã hội: Nước chảy chỗ trũng

  Nhà ở xã hội: Nước chảy chỗ trũng

  Dư luận cho rằng cần có sự thay đổi về chính sách để tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, đồng thời có biện pháp ngăn chặn người có thu nhập cao tranh mua nhà ở xã hội với người có thu nhập thấp.

  Biếm Họa 05/08/2023
  Giành mua nhà ở xã hội với người thu nhập thấp

   Giành mua nhà ở xã hội với người thu nhập thấp

   Thanh tra TP Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra dự án nhà ở xã hội theo đó có 80 trường hợp mua nhà không đúng đối tượng. Một nửa trong số đó chịu thuế thu nhập cá nhân cũng được mua nhà vốn chỉ dành cho người thu nhập thấp.

   Biếm Họa 07/01/2020