Người già trước 'cơn bão' lừa đảo

    Người già trước 'cơn bão' lừa đảo

    Chẳng hiểu sao bọn lừa đảo ngày càng nở rộ, hoạt động từ online đến offline, dụ dỗ từ người trẻ đến người già. Ít thì lừa vài trăm, vài triệu, nhiều thì lên đến cả trăm tỉ đồng.

    Biếm Họa 27/03/2024