Tết dai, Tết dài...

  Tết dai, Tết dài...

  Dù doanh nghiệp tăng tiền hỗ trợ, lo chỗ ở đón công nhân trở lại sau Tết nhưng tình trạng thiếu hụt lao động vẫn ra ở một số địa phương.

  Biếm Họa 18/02/2022
  Thưởng Tết nè!

   Thưởng Tết nè!

   Nhiều người lao động nói năm nay có thưởng Tết là vui rồi, không so đo ít hay nhiều, không đòi hỏi tháng 13, 14... như mọi năm.

   Biếm Họa 26/12/2021