Nhà ở xã hội: Nước chảy chỗ trũng

  Nhà ở xã hội: Nước chảy chỗ trũng

  Dư luận cho rằng cần có sự thay đổi về chính sách để tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, đồng thời có biện pháp ngăn chặn người có thu nhập cao tranh mua nhà ở xã hội với người có thu nhập thấp.

  Biếm Họa 05/08/2023
  Người giàu lấy quà từ thiện để làm gì?

   Người giàu lấy quà từ thiện để làm gì?

   "Nếu khó khăn hãy lấy 1 phần, nếu bạn ổn xin nhường người khác" là slogan lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội suốt tháng qua. Tinh thần "lá lành đùm lá rách" chưa bao giờ lên cao đến thế, nó giúp mọi người sống tích cực hơn, vững tin vượt qua dịch bệnh. Nhưng đâu đó vẫn xuất hiện một vài hình ảnh xấu xí "lá lành giành lá rách"...

   Truyện Tranh 09/04/2020