Video

Người dân dùng cối xoay gió làm vòng đu quay

Video

Đăng lúc 14:10 31-03-2020

Người dân tận dụng cối xoay gió làm vòng đu quay chơi đùa.

CHUYÊN MỤC