Bệnh của người nuôi bệnh

  Bệnh của người nuôi bệnh

  Ở ta, khi có người bệnh nhập viện là một “ đội đặc nhiệm” được thành lập, với biên chế cơ bản một túc trực và/hoặc vài vị chạy vòng ngoài.

  Sức Khỏe 04/12/2020
  Quân lính ngã ngựa vì trúng mỹ nhân kế

   Quân lính ngã ngựa vì trúng mỹ nhân kế

   Một phân cảnh trong phim "Nguyệt quang bảo hợp" khiến nhiều người xem phì cười trước cảnh toàn quân của Lưu Bị thua thảm bại vì sập bẫy mỹ nhân kế của Tào Tháo.

   Video 09/08/2022