Những nghịch lý hài hước trong cuộc sống

    Những nghịch lý hài hước trong cuộc sống

    Ai cũng đã từng trải qua cảm giác có ít nhưng tiêu xài nhiều, mua sắm thì nhiều nhưng sử dụng thì ít... Đó là một trong các ví dụ hài hước về những nghịch lý vui trong cuộc sống

    Video 20/12/2019