Quán nhậu bị "song kiếm hợp bích"

    Quán nhậu bị "song kiếm hợp bích"

    Đường đi "dzô dzô" của bợm nhậu vốn dĩ đã gian nan bởi vợ con thường cấm cản, giờ đây lại dính thêm "Nghị định 100" và virus corona nữa. Bợm nhậu không tới được đích thì quán nhậu dần dần cũng tự dẹp bớt.

    Biếm Họa 21/02/2020