Khi shipper tự vệ

    Khi shipper tự vệ

    Làm nghề shipper lắm nỗi lo, không chỉ nguy hiểm khi đi đường mà ngay cả khi giao hàng cũng chẳng an toàn.

    Biếm Họa 09/03/2023