Báo cáo ngập 35cm nhưng ảnh báo chí ngập ngang thắt lưng

    Báo cáo ngập 35cm nhưng ảnh báo chí ngập ngang thắt lưng

    Sau cơn mưa kỷ lục ngày 6-8, Phòng Hạ tầng thoát nước (Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM) đã đưa ra một báo cáo theo đó địa điểm ngập sâu nhất thành phố được ghi nhận là 35cm, ngoài ra có 6 điểm ngập đến 30cm, những điểm còn lại chỉ ngập từ 10 - 25cm.

    Truyện Tranh 08/08/2020