Vậy là nghỉ hè dữ chưa?

    Vậy là nghỉ hè dữ chưa?

    Kỳ nghỉ hè dài 3 tháng dường như chỉ còn tồn tại trong... truyền thuyết. Ngày nay từ người lớn đến trẻ con ai ai cũng bận rộn suốt mùa hè.

    Biếm Họa 21/06/2024