Ta đã thấy gì sau cơn mưa?

    Ta đã thấy gì sau cơn mưa?

    Đám trẻ con thành phố nào giờ có biết tắm sông. Biển nước mênh mông, khu phố trở thành dòng sông quê đen thui đặc quánh. Chúng ùa ra đường nhảy xuống "sông", bơi như có hề có cuộc... mưa rơi.

    Trạm Hoạt Hình 14/06/2020