Kỳ án Nhạn Môn Quan

    Kỳ án Nhạn Môn Quan

    Ba mươi năm trước Tiêu Viễn Sơn cùng thê tử xuôi Nam đi phượt. Một ngày nọ gia đình họ Tiêu tới Nhạn Môn Quan. Lúc bấy giờ Tiêu Phong mới lên một tuổi. Đang lúc đói sữa Tiêu Phong khóc ngon lành.

    Trạm Hoạt Hình 25/10/2019