Cái khó ló cái khôn

    Cái khó ló cái khôn

    'Đề nghị công an vào cuộc, chiếc xe ben kia quá khổ, quá tải rồi', một người xem hài hước bình luận.

    Video 18/04/2024