Mình thích thì mình phất cờ

  Mình thích thì mình phất cờ

  Cả Vẹt thấy dòng tộc đúng cỡ danh gia, bao năm gầy dựng cơ đồ, từ thôn đến xã, lên huyện, phủ đều có người thân. Không anh em thì con cháu, không bà con thì quen biết, đứa nào cũng có chức tước vinh hiển giàu trọc.

  Trạm Hoạt Hình 17/09/2019
  Thế miệng nhà mày có gì?

   Thế miệng nhà mày có gì?

   Cực đúng. Cực đỉnh. Thế miệng nhà mày có gì? Cái đầu đất sét của mày sao ngu lâu thế? “Thích thì làm” hử? Trên răng dưới ca-tút mà cũng học đòi theo các cụ à?

   Trạm Hoạt Hình 17/09/2019
   Ấm chén nhà quan

    Ấm chén nhà quan

    Năm mươi bốn tỉ thì có là mấy, không bằng một cái móng tay móng chân của mấy dự án đắp chiếu trùm mềm nữa. Vậy mà, người ta làm ầm ầm thấy ghê à.

    Trạm Hoạt Hình 16/09/2019