Trái đất và lỗ thủng siêu to khổng lồ

    Trái đất và lỗ thủng siêu to khổng lồ

    Vừa qua, các nhà khí tượng học đã ghi nhận được lỗ thủng tầng ozone siêu to khổng lồ ở Nam Cực, có tổng diện tích khi đạt đỉnh vào đầu tháng 10 lên tới 24 triệu km2. Thông tin đã được tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận.

    Biếm Họa 08/10/2020