Người già bị xe buýt ngó lơ

    Người già bị xe buýt ngó lơ

    Nhiều trường hợp người lớn tuổi được miễn phí khi đi xe buýt không được tôn trọng, thậm chí tài xế cho xe chạy khi người già đang lên, xuống xe và cố tình không đón, trả khách theo yêu cầu...

    Biếm Họa 25/07/2024