Anh hùng Lương Sơn Bạc cùng ăn chay

    Anh hùng Lương Sơn Bạc cùng ăn chay

    Nhân rằm tháng bảy âm lịch bọn anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc lại tề tựu về cùng nhau ăn chơi nhảy nhót. Vì đường xá xa xôi, 180 vị anh hùng viện lý do này nọ nên sơn trại chỉ còn lèo tèo vài ba vị.

    Trạm Hoạt Hình 04/09/2020