Thứ tự các loại xe ưu tiên, đọc 1 lần là thuộc ngay

    Thứ tự các loại xe ưu tiên, đọc 1 lần là thuộc ngay

    Việc công ty Doosan Vina cho thôi việc 2 tài xế cản trở xe cứu hỏa vừa qua nhắc nhở chúng ta nên ghi nhớ những tình huống phải nhường đường cho xe ưu tiên. Những người đã có bằng lái xe chở khách lại càng phải hiểu rõ hơn ai hết, loại xe và thứ tự quyền được ưu tiên.

    Biếm Họa 08/07/2020