Tiền trao cháo... chặn

    Tiền trao cháo... chặn

    Khó được đi chợ hộ từ chính quyền, nhiều người vào các group trên mạng XH để tìm mua thực phẩm thiết yếu và không ít người bị lừa đảo.

    Truyện Tranh 05/09/2021