Khi bờ mông... mất trí nhớ!

    Khi bờ mông... mất trí nhớ!

    Tôi đau lưng, chữa chạy theo thần kinh tọa, nhưng cảm giác sai sai. Tình cờ tôi đọc được thông tin “mông lép gây đau lưng”, bất giác nhìn lại bờ mông mình thấy nhột nhột...

    Sức Khỏe 20/07/2024