Chúc mừng năm mới chú Sáu

    Chúc mừng năm mới chú Sáu

    Thằng Tí rõ ràng là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng lại chẳng hề dễ dãi tẹo nào. Nguyên tắc là nguyên tắc, kể cả nhận tiền lì xì cũng phải an toàn.

    Truyện Tranh 02/02/2022